Начало > Библейските книги > Стария Завет

Псалми

Цел: Осигурява поезия за изразяване на хваление, поклонение и изповед пред Бога.

Автори: Давид - 73 (3-9, 11-32, 34-41, 51-65, 68-70, 86, 101, 103, 108-110, 122, 124, 131, 133, 138-145); Асаф - 12 (50 , 73-83); Соломон - 2 (72, 127); Моисей - 1 (90); Еман - 1 (88)

Етан - 1 (89); Кореевите синове - 10 (42, 44-49 , 84 , 85 , 87); 50- неизвестни автори (Новият завет приписва два от тези псалма на Давид - 2, 95; виж Деяния 4:25, Евр. 4:7).

Време на написване: Между Моисей (около 1440 г. пр. Хр.) и робството във Вавилон (586 г. пр. Хр.).

Основни теми: Хваление, Божията сила, прощение, благодарение, доверие.

Назад | Съдържание | Напред