Начало > Библейските книги > Стария Завет

Песен на песните

Цел: Разказва за любовта между младоженеца (цар Соломон) и неговата невяста, потвърждава свещеността на брака; представя любовта на Бог към Неговия народ.

Автор: Соломон

Време: Вероятно в началото на управлението му

Ключов стих: 6:3

Основни теми: Секс, любов, посвещение, красота, проблеми

Назад | Съдържание | Напред