Начало > Библейските книги > Стария Завет

Исая

Цел: Да призове народа на Юда обратно към Бога и да разкаже за Божието спасение чрез Месията.

Автор: Пророк Исайя

Време на написване: Описваните събития в първите 39 глави стават по време на служението на Исайя, и вероятно са написани около 700 г. пр. Хр. Глави 40-66 са написани вероятно около 681 г. пр. Хр. към края на живота му.

Ключов стих: 53:5

Основни теми: Святост, наказание, спасение, надежда, Месията

Назад | Съдържание | Напред