Начало > Библейските книги > Стария Завет

Осия

Цел: Да илюстрира Божията любов към Неговия грешен народ

Автор: Осия (името му означава “спасение”)

Адресирано до: Израел (Северното царство) и Божият народ като цяло

Време на написване: Около 715 г. пр. Хр. описваните събития са между 753-715 г. пр. Хр.

Ключов стих: 3:1

Основни теми: Грехът на нацията, Божият съд, Божията любов, възстановяване

Назад | Съдържание | Напред