Начало > Библейските книги > Стария Завет

Йона

Цел: Божията благодат – посланието за спасение е за всички.

Автор: Йона

До кого е написана: Израел и Божият народ навсякъде

Време на написване: 760 г. пр. Хр. Ниневия е била столицата на Асирия - най-големият враг на Израел.

Ключов стих: 4:11

Основни теми: Божият суверинитет, Божието послание към целия свят, покаяние, Божието състрадание

Назад | Съдържание | Напред