Начало > Библейските книги > Стария Завет

Михей

Цел: Видения за съд и възстановяване

Автор: Михей – пророк в Юда

До кого е написана: Израел и Юда

Време на написване: По време на служението на пророка – 742-687 г. пр. Хр.

Ключов стих: 6:8

Основни теми: извращаване на вярата, подтисничество, Месията - Принц на мир, угодни на Бога

Книгата е пример за класическа еврейска поезия.

Назад | Съдържание | Напред