Начало > Библейските книги > Стария Завет

Наум

Цел: Утеха за Юдея – подтискана от Асирия

Автор: Наум

До кого е написана: хората в Ниневия и Юда

Време на написване: По време на служението на пророка – между 667 и 655 г. пр. Хр.

Ключов стих: 1:7-9

Основни теми: Божият съд, Божието управление

Назад | Съдържание | Напред