Начало > Човешкото сърце
Картина 1
Google

Картина 1 - Сърцето на Грешника

Тази картина показва сърцето на един човек от света, когото Библията нарича “грешник”, това ще рече едно сърце, което е водено от духа на тоя свят, желанията и влеченията на плътта. Това е действителната картина на сърцето така както Бог я вижда. Потъмнелите очи говорят за пиянство, така както в Притчи 23:29-33 се казва: “Кому горко? Кому ах и ох? Кому каране? Кому празнословия? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? На онези, които се бавят на вино, които ходят да търсят подправено вино. Не гледай, че виното е червено, че показва чара си в чашата, че върви гладко. Изпосле хапе като змия и жили като василиск. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще говори развратно”.

На тази първата картина ти виждаш човешкото сърце, обсебено от различни зверове, които представляват различни грехове. Бог ни говори чрез устата на пророк Еремия: “Сърцето е измамливо повече от всичко и твърде разтленно, кой може да го познае?” – гл. 17:9. Исус сам ни потвърждава това като казва в Марка 7:21-23: “Защото отвътре, от сърцето на човека излизат злите помисли, прелюбодеяния, блудства, убийства, кражби, лихоимства, лукавства, коварство, похотливост, лукав поглед, хулене, гордост, безумство. Всички тези лукави неща излизат извътре и оскверняват човека”.
 

ФАЗАНЪТ

Всички се възхищават на неговата красота. Тук, в човешкото сърце той представлява грехът на високомерието. Луцифер, по-рано е бил носител на славата Божия ангел Божий, падна чрез своето високомерие и стана Божий враг – дявол. Исая 14:9-17. Езекиил 28:12-17. Високомерието идва от дълбочините на ада и се изявява по различни начини. Някои хора са горди с богатството си, доброто си възпитание, образование или с новите си тоалети, чрез които излагат своето тяло на показ без чувство на срам. Други се кичат с най-различни украшения, което е описано в Исая 3:17-24. Други непрекъснато възхваляват своите постижения, националността, културата, спорта, обаче забравят че в I Петрово Посл. 5:5 е писано: “Бог се противи на горделивите а на смирените дава благодат”. Бог мрази гордостта и високомерието. Притчи 8:13. Който се смирява ще бъде възвишен и гордостта предшествува падението. Притчи 16:18.
 

КОЗЕЛЪТ

Едно животно, което излъчва неприятна миризма, пълно със сладострастие. Отпечатък е на блудство, прелюбодеяние. В наше време тези грехове са взели голямо надмощие. Последно време е. Ние трябва да осъзнаем думите на Исуса, Който преди 2000 години приблизително ни предсказа: “.... последното време ще бъде както при Содом и Гомор”. Този модерен световен дух не е обхванал само мъже и жени, но той нахлува и във фамилии на вярващи, в ученически и студентски кръгове. Тази сеитба на погибелта е фина, обаче се разпространява чрез дяволски пречистени и безсрамни начини чрез кино, театър, булевардна литератула и.т.н. И това, което Бог ясно нарича “грях”, просто се нарича “модерен морал”. Хиляди млади хора си вземат за през целия живот пример от някой филм или роман и завършват с това в трудности, безчестие и разкайване. Артисти и артистки, които водят неморален и безпътен живот са герои и героини на днешната генерация. Танцувалните места са многократни места на неморалност. Героите на чистотата, както Бог ни ги показва в целомъдрието на Йосиф (Битие 39:9) няма да се вземат повече за образец. Дори и най-лошия езичник, който не се колебае да осъди на смърт прелюбодейци или прелюбодейки, можеше малко на научи така наречената наша цивилизация; в съдния ден ще ни обвини. Бог ни казва, че ние не бива да играем с блуството но да го отбягваме. “Който се съединява с блудница той е едно тяло с нея. Който се съединява с Бога, той е един дух с Него. Бягайте от блудодеянието. Всеки друг грях, който човек би сторил е вън от тялото; но който обаче блудства съгрешава против своето си тяло. Или не знаете ли, че вашето тяло е храм на Святия Дух, Който е във вас, Когото имате от Бога? И вие не сте свои си”. I Кор. 6:17-19. “Ако развали някой Божия храм, него Бог ще развали; защото храмът Божий е свят, който храм сте вие”. I Кор. 3:17.
 

СВИНЯТА

Тук тя въплъщава пиянство и разкошество. Тя е едно мръсно животно, което поглъща всичко чисто или нечисто, което намира на пътя си. Също така прави сърцето на грешника. То взема всичко нечисто, всяко нечисто внушение, всеки примамващ натиск, всички зли мисли, всяка заразяваща литература, всяка безсрамна картина. Човешкото тяло, което е определено да бъде храм на живия Бог, беше замърсено чрез нечиста храна, лоши привички и ламтеж. Пушенето така е завладяло човечеството както никога до сега. Само Божията мощ може да освободи такива души заробени от дявола. Религиозните хора не биха си разрешили през време на едно богослужение да пушат в една църква, в техните очи ще бъде осквернен Божият дом. Но те не се колебаят да замърсят своето тяло, което е Божий храм. “Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? Ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали”. I Кор. 3:16-17.

Бог се отвръщава от лакомството. Ние ядем за да живеем, ние не живеем за да ядем. Гладът може да се задоволи със здравословна храна. Ненаситното желание обаче вика непрекъснато: “Още, още” дай, дай”. Сладострастието не се задоволява, не се насища. Според Стария Завет гуляйджийството и пияниците се убиваха с камъни. “Защото пияницата и разкошният ще осиромашеят; И сънливостта ще облече човека с дрипи” – Притчи 23:21. “...който други с чревоугодници засрамва баща си” – Притчи 28:7. Спомни си, как един знатен, богат мъж, един гуляйджия, слуга на разгорещените страсти умря и когато беше в пъкъла на неизказвани мъки, повдигна очите си. Едва ли е необходимо да се спомене каква мизерия създава пиянството. То е една голяма действителност, за която се говори само повръхностно. Бог ни казва в Своето Слово съвсем ясно, че нито един пияница няма да наследи небесното царство. Производителите на спиртни напитки, както и тези които ги купуват са еднакво отговорни, защото Бог казва: “Горко на мъдрите в очите им, и на разумните пред себе им! Исая 5:21. “Горко на оногози, който напоява ближния си, тебе който изливаш сикерата си, още го и опиваш за да изгледаш голотата им!” – Авакум 2:15. “И с китара, псалтир, тъпан и свирка и с вино са техните пирове; И не се взират в делото Господне, и не видят действието на ръцете Му!” – Исая 5:12. Не се лъжете “... нито блудниците, нито идолослужителите, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито лихоимците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят царството Божие”. – I Кор. 6:9-10.

Греховете на нашето плътско естество са дадени в Галатяном 5:19-21 “И делата на плътта са явни: те са прелюбодеяние, блуд, нечистота, похотливост, идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, крамоли, раздори, ереси, зависти, убийства, пиянства, кощунства и подобните на тях; за които ви предсказвам, както и предрекох, че които правят таквиз работи няма да наследят царството Божие”. И: “И не се опивайте с вино, в което е разблудство, но изпълвайте се със Святия Дух”. – Ефес. 5:18.

Исусовата покана гласи: “О, вие които сте жадни, елате всички при водите, И вие които нямате сребро, елате купете та яжте, ей елате, купете вино и мляко, без сребро и без плата”. – Исая 55:1. “А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее във веки; но водата която Аз ще му дам ще бъде в него извор на вода, която извира в живот вечен”. – Йоан 4:4.
 

КОСТЕНУРКАТА

Тя е преобраз на ленност, която от ден на ден отлага, това което трябва да се направи и на магьосничество. “Желанието на ленивия го умъртвява, защото ръцете му не рачат да работят; той желае всеки ден желания”. – Притчи 21:25-26. Иосия трябваше да каже на Израилевите чада: “Не бъдете лениви в превземането на страната”. Човешкото естество е безразлично и носи за придобивка божественни неща. Исус казва: “Подвизавайте се за да влезнете през тесните врата”. – Лука 13:24. “Търсете и ще намерите”. – Лука 11:9. “... Небесното царство насила се взема и които се насилят го грабват”. – Матея 11:12. Ленността води нашите души назад в спасението, към вечно проклятие, в погибел. Тя ни пречи в молитва, пречи ни да изследваме основно Божиите тайни и да вземем в притежание богатите Божии обещания. Когато Бог ти говори и настоява, на Него днес да подариш сърцето си, дявола казва: “Дай го утре или в един от по-подходящите дни – който може би никога повече няма да дойде. И ти умираш без да си спасен, без Исуса Христа. Бог казва: “... Днес ако чуете неговия глас, не ожесточавайте сърцата си както във времето на преогорчението в деня на изкушението в пустинята”. – Евреем 3:8. Колко много хора са отишли в погибел, защото са отблъснали спасението в Исуса за един благоприятен ден, който обаче повече не е дошел. “Утрото” не принадлежи на тебе.

Обвивката на костенурката служи за много омагьосващи обаяния от врачки и показва в тая картина, картината на греха “чародейство”. Наместо да представят всичките си надежди на живия Бог, много вярват в силата на обаянието или в разни магии на предсказвачи. Преди всичко, във време на изпитания, болест, обедняване, Святото Писание казва, че трябва да повикаме Св. Дух, който е готов да ни помогне, вместо да ни остави в лошо падение. “Когато от Господа се оправят стъпките на човека, пътът му е угоден Нему. Ако падне, не ще се завали, защото Господ подпира ръката”. – Пс. 37:23,24. “Защото нито от изток нито от запад, нито от пустинята иде възвишението, но Бог е съдията: тогоз смирява и оногоз възвишава”. – Пс. 75:6,7. Бог даде на Израилевите чада, точни заповеди със следващите думи: “Да се не намерва в тебе никой, който да прекарва сина си или дъщеря си през огън, чародей или прокобител, или гадател, или омаятел, или обаятел или бесовъпрошател, или вълшебник или мъртвовъпрошател; защото всеки който прави тези дела е гнусен Господу и за тия гнусотии Господ Бог твой ги изгонва от лицето ти”. Второзаконие 18:10-12. “А вън са псетата, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки който обича и прави лъжа”. – Откровение 22:15. “Да не се обърнете към бесовъпрошателите, нито да се прилепяте към вълшебниците та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ Бог Ваш”. – Левит 19:31. “И когато ви рекат: Попитайте бесовъпрошателите и вълшебниците, които шепнат и мъмрат, отговорете: Един народ не ще ли попита своя Бог? Ще притича ли някой за живите при мъртвите? Търсете в закон и в свидетелството: Ако не говорят според това слово, наистина няма видело в тях”. – Исая 8:19-20.

Когато четеш тази малка книжка, Бог ти говори и те зове към покаяние и да напуснеш своя път. Обаче духът на костенурката, който е в твоето сърце шепти по различни начини, да отблъснеш твоето решение за Христа и се старае да изпълни твоето сърце със съмнение. “Какво ще кажат моите приятели, светът ако се покая? Какво ще стане ако аз повече не ходя да танцувам и не мога да вземам повече участие в световните развлечения?“. Наместо да видиш безграничното богатство, което имаме в Христа Исуса, Неговия дивен мир, Неговата слава, вечен живот, изпълнен с щастлива радост, ти виждаш само нещата, които ти си напуснал, от които трябва да се откажеш ако позволиш на Исуса да влезне в твоето сърце. Тогава страха от човека и смъртта ще направят от тебе слуга на дявола. Обаче Христос е дошел “да избави ония, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство”. – Евр. 2:15. Този дух, който те тегли, да отблъскваш от ден на ден, тоя съюз, закоравява сърцето ти и по този начин то става твърдо като черупката на костенурката.
 

ЛЕОПАРДЪТ

Леопардът е едно диво и свирепо животно. Умраза, гняв, тържествуващо настроение командуват човешкото сърце и водят често към насилия. Ти можеш да се опиташ да властвуваш върху своите лоши желания и може да ти се удаде, докато един ден това ще експлоадира като бомба в тебе. Изповядай, че това е така и моли Исуса, да те спаси от твоя дяволски гняв. “И сега не скърбете, нито да ви се види жестоко, че ме продадохте тук ...”. – Битие 45:5. “Престани от ярост и остави гнева не се раздражавай никак та да правиш зло”. – Пс. 37. “Яростта е люта и гневът е буен; но кой може да устои пред ревността?”. – Притчи 27:4. “Но сега отхвърлете и вие всичко това: гняв, ярост, злоба, хулене...”. – Колос. 3:8.

Има хора, които се опитват да успокоят своя гняв чрез пиене, пушене или да си отмъстят. Обаче Второзаконие 32:33 казва: “Виното им е отрова змийна и неизцелим яд аспидов”. Отмъщението е сладко за сърцето на грешника, но “Мое е отмъщението, казва Господ!”. Исус казва: “Обичай ближния си така както себе си”. “Обичайте неприятелите си”. Бог ни е обещал да ни прости греховете, ако и ние простим на тия, които са ни оскърбили. Загрижеността и чувствителността отделят също от Бога. Желанието да се раздухва сражението и като резултат да се пролее кръв също се намират в човешкото сърце. Затова Исус ще ни подари в сърцето действителен мир завинаги, ако ние желаем този мир. Бог освобождава от гнева.

Змията измами Ева в рай. Тя развали най-хубавата връзка и хармония с Бога. Сатана, падналия ангел, беше обвзет от завист против Адам и Ева, когато ги видя при Бога в пълна хармония с Него, на местото на Луцифер. От завист Сатана реши да разруши вътрешната чудна хармония и живота с Бога, което му се удаде. Същата дяволска ревност и завист живеят в много човешки сърца, когато виждат че другите са щастливи и радостни. “Любовта е крепка като смъртта”. – Песен на песните 8:6. Тя влага лоши мисли в сърцето на човека и разрушава щастието на другите, тъкмо тя може да доведе до убийство. Преди всичко това е случая на сигурното прелюбодеяние. Тя е причина за много скърби и умраза в материалния свят и в други обласи на живота. Големите Божии работници, пастири и свещенници не са изключени от такива атаки и добре биха правили ако са будни и пълни със знание, за да може тяхното служение да не бъде изместено от едно дяволско служение с дух на завист, ако така стане че Бог употреби един друг служител вместо тях.
 

ЖАБАТА

Жабата се храни от земята и предсавя любовта към парите. “Сребролюбието (любовта към парите) е извор на всяка злина” . – I Тимот. 6:10. Един човек, който е скъперник не е готов да отвори ръката си за бедни и нуждаещи се, обаче той се опитва с почтени и непочтени средства да заграби богатствата на този свят, които светът желае да разруши чрез молец и ръжда. Исус сам казва: “Недейте си събира съкровища на земята, дето молец и ръжда ги разваля и дето крадци подкопават и крадат”. – Мат. 6:19. “Защото там където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви”. – Матея 6:21. Ахан и неговите близки пропаднаха, защото възлюбиха златото, среброто, скъпоценните камъни и хубавите облекла. Исус Навиев 7 гл. Юда Искариотски, Исусовия ученик също се обеси, защото любовта към парите го накара да предаде своя Господ. От само себе си златото и среброто не са нещо лошо, но любовта към парите е опасна за човешкото сърце. Хиляди мъже и жени разрушават своя живот и състояние като са залагали големи парични суми в игралните зали или хиподрумите за да бъдат богати и тогава всичко са загубвали. Желанието да се завладее без голяма мъка, води много случаи до убийство и самоубийство. Любовта към парите и сребролюбието често водят заедно с желанието за слава и мощ към политическа мощ, да владеят над другите без парична мощ и да подтискат бедните. Също религиозната власт, която човеците ревностно допускат за организиране на църквата, вместо Бога. Като правят това, те осъждат светиите, които следват верно Христа, без да принадлежат към техните особенни църкви. В Марка 9:38 Исус им рече: “Гледайте и пазете се от любостяжението: защото ако има някой премного, животът му не се състои в имота”. – Лука 12:15. Също както и в историята на богаташа. “И мислеше си в себе си и думаше: Що да сторя? – защото нямам къде да събера плодовете си. И рече: Това ще сторя – ще съборя житниците си и ще съградя нови, по-големи и ще събера там всичките си жита и имота си; и ще река на душата си: Душо, имаш много приходи, вложени за много години, почивай, яж, пий и весели се. А Бог му рече: Безумний, тази нощ ще ти изискам душата; а това що си приготвил кому ще бъде? Така бива на този, който събира за себе си, а не богатее в Бога”. – Лука 12:17-21. И “Понеже какво ще ползува человека ако спечели всичкия свят и ощети душата си?”. – Марка 8:37. Исус казва: “Не се грижете за вашия живот, какво ще ядете и какво ще пиете .., не е ли животът повече от храната? Това търсят езичниците, обаче вашия Небесен Баща знае, че вие се нуждаете от всичко това. Търсете първо царството Божие и правдата Негова и всичко друго ще ви се приложи, защото където е съкровището ви там ще бъде и сърцето ви”.

Сатана, бащата на лъжата тук е подбудител на всички грехове. Той владее сърцето. Исус казва: “Вие сте от баща дявола и похотите бащини си искате да правите. Той беше открай человекоубиец и не устоя на истината; защото истина в него няма. Когато говори лъжа от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща”. – Йоан 8:44. Една невинна лъжа е толкова опасна колкото и една голяма лъжа. Има лъжи, които човек “пише”, “казва” или “прави”. Един лицемер е лъжец, защото се представя за това, което не е. Бог не може да се излъже. “Ако ние казваме, че имаме съобщение с Него и ходим в тъмнина, ние лъжем и не вършим истина”. – I Йоаново 1:6. Откровение 22:15 казва: “А вън са псетата и чародейците, блудниците и убийците и идолопоклонниците и всеки, който обича и прави лъжа”. Тези шест мрази Господ – горделиви очи, лъжлив език, ръце които проливат неповинно кръв, сърце което крои лоши мисли, който говори лъжи и който сее раздори”. – Притчи 6:16-19.

Звездата представлява съзнанието в човешкото сърце. В тази първа картина то е черно, лошо и вероятно заспало чрез повтаряне на волни грехове. Съзнанието е замъглено и съвършенно покварено и то в едно такова състояние, не може да съди повече своите постъпки. Тази лоша съвест понякога е мирна, понякога озлобена. Тя обвинява там където трябва да извини и извинява това, което е за обвинение. Римл. 2:15. Духът обаче казва ясно: “... че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат прелъстителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на тези, които говорят лъжа и имат съвестта си прегоряла”. – I Тимот. 4:1-2. Това е също като горено с нагорещено желязо. Вярата обаче в Исуса освобождава от лошите съвести. – Евр. 10:22.

Божието око вижда всичко, което се случва в сърцето. Нищо не може да се изплъзне от Неговото пламтящо око. Затова Той вижда всички скрити мисли и всички намерения на сърцето.

Малките огнени езици около сърцето представляват любовта Божия, която окръжава сърцето на грешника. Ясно е, Бог мрази греха, обаче Той ни обича. Той не желае смъртта на грешника, но да се обърне от греха си и да живее. Исус е дошел да спаси грешниците. Голяма е радостта на небето, когато един грешник се кае. Малките огнени езици говорят също за кръвта на Исуса Христа, че може да ни очисти от всеки грях. “Виж, това е Божия Агнец, Който носи греховете на света”.

Ангелът е вестител на Божието Слово. Бог желае да говори на човеците, които под бремето на греха са обезсърдчени, да се преклонят, да се покаят за да могат да приемат в сърцето си любовта на Бога.

Гълъбът е символ на Святия Дух, Духът на истината, който доказва греха, правдата и съда! Тук Св. Дух е вън от човешкото сърце. Той не може да живее в човешкото сърце, където греха царува още.

Ако трябваше тази картина да представи състоянието на твоето сърце, не би била друга, ако не извикаш към Бога. Отвори сърцето си за Него и пусни светлината на Словото да влезе. “Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш ти и дома ти”. Господ иска да ти помогне и да те спаси. Той е обещал да ти даде едно ново сърце и един нов съвестен Дух.

Предишна: Човешкото сърце   |   Следваща: Картина 2