Речник

бас – тур. обзалог.

деликатен – фр. gracieux от лат. delicatus – нежен, тънък, чувствителен.

Едем – ст. евр. eden блаженство – име на земния рай, в който до грехопадането живели Адам и Ева (Битие 2,8) Според някои легенди, намирал се между реките Тигър и Ефрат в Месопотамия.

естество – природа; у нас чрез рус.; лат. корен в es-sentia, глагол esse съществувам; фр. essense – същина на нещо.

кираджийски – тур. наемен, взет под кирия (наем), а също и товарен.

ритмач - рус. ритмач, който пише рими (ритмьi); стихотворец, стихоплетец.

свингер – тур. sunger, гъба; - гр. spogos; диалектарно (Търновско) – свингер вм. сюнгер.

скверн – рус. скверньi, гнусен, отвратителен.

сума – лат. summa от summus най-горен, превъзх. степен от superus - сбор, количество; преносно – много, множество.

типографски – отнасящ се до типографията – печатарско дело; печатарски, печатан; от гр. tupos - отпечатък и grafo – пиша.

титан – В гръцката митология (Titanes) чеда на Урана (небе) и Гея (земя) – Япет и Кронос, богоборци, въстанали срещу Зевс и низвъргнати от него в Тартара. В преносен смисъл - мощна личност надарена с висша духовна независимост.

яд – рус. отрова; ядовит – отровен

 

Назад | Съдържание | Напред