Екът

Екът кашли, екът пeй,
Екът киха и се смeй;
Екът моли, екът плачи,
Блeй, реве, подсвирва, грачи;
Екът вие, екът лае,
Екът мъмри и кълне,
Екът вика Да, и Не;
Всичкитe езици знае, —
Едно подир друго повтаря — каквото
Дочуе, доброто, нещастното, злото!...
Кому прилича жалкий ек?

На безхарактерний човeк!

 

Назад | Съдържание | Напред