Китара

Една китара развалена
Бe закачена
Под една стрeха сиромашка,
И виси тамо дълго време,
Без да се сeти да я снеме
Нито ступан, нито ступанка...
(Това, читателю добрий, се случва във всяка къща;
На развалените неща вниманье кой обръща ?).
Но ето че
Едно хлапе
Китарата съзре,
И без да се подвууми
Ръце простре,
И я свали,
И я строши, —
Тоест, съвсем я развали ...
Тогаз ступанът й я взе
От хлапешките. ръце,
И наглоби я
И залъпи я
И нагласи я
Тъй добре —
Щото нещастната китара
Започна сладък звук да дава,
И най-подире
На Панаиря
Продаде се за триста франка
На една знатна музикантка...

***

От всички школи на земята,
Читателю, Злочестината
Е най-добрата!

 

Назад | Съдържание | Напред