Кирмидчия и бостанджия

Замолил Бога кирмидчия
За слънчов пек. Замолил Бога бостанджия
За дъжд — в туй също време. Ала слънце не изгряло,
Нито дъжд завалял, —
А с облаци небето се настлало,
И после вятър лют завял —
И облаците пропилял. . .

***
Просете от Бога благодат;
Ала помнете
Че Бог душа закриля — не закриля занаят.

 

Назад | Съдържание | Напред