Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
Въведение към Деяния на ап.
Google

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ДЕЯНИЯ НА АПОСТОЛИТЕ

1. Авторство
2. Дата и цел на написване
3. Първи читатели
4. Основни теми

 
1. Вътрешни доказателства. Авторството на “Деяния на апостолите” е тясно свързано с Евангелие от Лука, защото първите няколко стиха и на двете книги започват с едни и същи думи. В тях автора се обръща до един и същ човек на име Теофил. В миналото през първите векове тези две книги са се разпространявали като два тома на едно произведение, което е носело името на Лука. По съдържание там където свършва Евангелието, продължава Деянията: Евангелието свършва със смъртта, възкресението и възнесението на Исус Христос, а Деянията продължава с изпълнението на мисията, която Той постави на своите ученици, които положиха основата на Ранната църква. По “ние” пасажите разбираме, че автора на книгата е бил пряк участник в описаните случки (16:10-17; 20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16). В тях са записани пътешествията на апостол Павел през 2-то мисионерско пътуване от Троя до Филипи, през 3-то мисионерско пътуване от Филипи до Милит, от Милит до Ерусалим и от Палестина до Рим. Десет са били сподвижниците на Павел в тези пасажи, на които са споменати имената, но никъде в тях където се говори в 1-во лице мн.ч. не се споменава името на Лука, това ни дава право да твърдим, че това е той самия, който е писал. Личи, че автора е познавал добре историческите местности, по които са вървели и точната хронология на историческите събития доказват, че писателя е познавал добре географията и историята по онова време, качества, които самия Лука е притежавал.

Външни доказателства. Също и ранните църковни отци в лицето на Ириней, Климент Александрийски, Тертулиан, Евсевий, Мураторийския канон, Анти-Марсионския канон от ранни векове са сочели лекаря Лука за автор.

2. Книгата завършва със затварянето на Павел в Рим, така че не е била написана преди 60-та година, преди падането на Ерусалим (70-та година), защото настроението към римляните е положително и въпреки, че школи като Тюбингенската поставят една доста по-късна дата (началото на 2-ри век), най-вероятната дата на написване на Деянията на апостолите е 64-та година.

Ако Евангелието според Лука е написано с цел да проследи събитията около живота на Исус Христос, то Деянията са написани, за да проследят мисията Му продължена от апостолите и Ранната Църква. Други цели са да проследи пътя на благовестието разнесено от първите християни. Да послужи за примирение между еврейските и елинистичните християни. Апологетика и поучение.

3. Написано до Теофил, християнин – езичник.

4. Основната тема през книгата е Църквата. Лука много подробно проследява живота и служението на първите вярващи. Служението им е съсредоточено около поучението на апостолите, преломяването на хляба, общението помежду им и молитвата. Много се набляга на единството, което имат, затова как престояват пред Бога в храма, благославящи и хвалещи Го живеят задружно, имайки всичко общо. Въпреки, че са били разделени на много малки домашни църкви, вярващите са се смятали като едно цяло, което е представлявало тялото Христово. Има записани и много проповеди, издигащи делото и живота на Исус и призоваващи хората да се обърнат към Него.