Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
Водно кръщение
Google

ЗА ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ

Ев. от Матей – 3:13-17, 28:19,20
Послание към Римляните – 6:1-10
Деяния на апостолите – 8:26-40

Има четири важни неща в живота на човека: да се роди в плът, да се роди от Дух (Новорождение), Да си намери подходящ партньор в живота (да встъпи в брак), и да устои докрай.

Новорождението трябва да бъде последвано от едно по-сериозно посвещение в лицето на водното кръщение. Така, както сме приели Христос като Спасител, да го приемем и като Господ на нашия живот.

Словото казва: “Който повярва и се кръсти ще бъде спасен”1.

На реката ние сключваме завет с Бога. Ние му казваме: “така както Ти даде най-ценното, което притежаваше – Своя Син за нас, така ние Ти даваме всичко, което имаме, дори собствения си живот”. Посвещаваме Му се завинаги – “Който е сложил ръка на ралото да не поглежда назад!”2.

Всички събития в живота на Исус Христос имат значение за нас днес, те трябва да се случат и в нашия живот. Например казва ни се, че Исус Христос умря за греха и оживя за живот с Бога. Така ние трябва да умрем за греха и да оживеем за Бога. Да оживеем в един нов живот, наречен “вечен живот”3, не само по продължителност “вечен”, но и по качество – “духовен”, с Бога.

С акта на водното кръщение ние символично погребваме стария човек – с потапянето, и възкръсваме за този нов живот – с излизането от водата. Но трябва да помним, че водното кръщение не е магическа формула, която ни променя, а изповед пред “мнозина свидетели”4 (братя и сестри, светски хора, ангели, и др.) на вече настъпила промяна. То е акт на приобщаване към видимата църква на Христос5.

Често водното кръщение може да бъде съпроводено и от Кръщение със Светия Дух. Когато Исус се кръсти, Светия Дух се спусна върху него и го изпълни със силата си - да върши чудеса и знамения, да проповядва Словото с власт.

Братя и сестри свидетелствуват, че по време на кръщението са били изцелени от болести, Бог им е дал сила да се преборят с някой голям грях в живота си, почувствали са Божествено присъствие.

Кой може да вземе водно кръщение? - Само вярващия в Исус Христос, новородения човек.

В нашта църква е прието след кръщението човека да вземе и Господня трапеза, и да търси Кръщението със Светия Дух, ако още не го е получил.6

Водното кръщение се извършва от ръкоположен служител (презвитер или дякон), в течаща вода7, с пълно потапяне, в името на Отца, Сина и Светия Дух.

За целта кандидата за кръщение трябва да се снабди с подходящо облекло (стара пижама, хавлия, джапанки или стари обувки, дрехи за преобличане), а най-вече със сърце изпълнено с вяра и трепетно очакване.

Там при реката

1. Искаш ли сега да дойдеш там при реката, при реката с живата вода, жаждата тя утолява, жаждата в душата, за любов, за мир и красота.

Пр. Там при реката ти ела, там, там при живата вода, влез и в нея цял се потопи, от водата и Духът се днес роди.

2. Гълъб бял над теб ще слезе там при реката, и със сила той ще те дари, чудна радост ще усетиш, радост в душата, с нов език ще му благодариш.

3. Като цвете ще разцъфне твоето сърце и при хората ще слезеш с грейнало лице, с нова светлина ще светиш вредом по света ? правдата на Господа Христа.


1 Мк. 16:16
2 Лк. 9:62
3 Йн. 6:47
4 1Тим. 6:12
5 Д.А. 2:41
6 Д.А. 2:38
7 Йн. 3:23