Начало > Креда, разработки, басни > Разработки
Раждане и бременност
Google

Стихове и Библейски пасажи за живота, бремеността, раждането и безплодието

Живот/а
…. се дава от Бога – Д.А. 17:24,25
Мъжът и жената са посредници на …. – Бит. 4:1

Бременост/та
Бог пряко участва в развитието на плода – Пс. 139:13-16
Болки и скръб при …. – Бит. 3:16; Ис. 26:17
Развитеито на детето по време на …. е тайна – Екл. 11:5
По време на …. детето чува и реагира – Лк. 1:39-42

Раждане/то
Болки и скръб при …. – Бит. 3:16; Ер. 4:31
Радост след …. – Йн. 16:21; Лк. 1:57,58
Бързо …. – Ис. 66:7; Из. 1:19
За Еврейските баби (акушерки) – Из. 1:15-22
…. на близнаци – Бит. 25:19-28; Бит. 38:27-30
Очистването на жената след …. – Лев. 12гл.
Смърт при …. – Бит. 35:16-18

Безплодие/то
…. на Анна – 1Цар. 1гл.
…. на Елисавета – Лк. 1гл.
…. на Рахил – Бит. 29:31; 30:2
…. на Сара – Бит. 16гл.
Отношение на околните при …. – Лк. 1:24,25
Бог лекува …. – Ис. 66:9; Бит. 18:9-14; 25:21; 30:22

Други
Грижи за новороденото – Ез. 16:1-4
Духовно раждане – Йн. 3:1-8; 1Кор. 4:15
Некласифицирани: Пс. 127:3; 1Сол. 5:1-4; Гал. 4:19-20