Начало > Креда, разработки, басни > Разработки

Разработки

Въведение към Ев. от Матей
Въведение към Ев. от Марко
Въведение към Ев. от Лука
Въведение към Ев. от Йоан
Въведение към Деяния на апостолите
Бог като троица - разработка
Личността и делото на Исус Христос - есе
Окровение (изяснение на термина) - изследване
Пътя на човека към Бога - есе
Човекът и 4те му състояния в Библията - разработка
Възгледът за Божието слово у реформаторите - разработка
Възгледът за Дева Мария - критичен анализ
Б.Б.Ц. - София, (през периода 1985-1995г.) - Дипломна работа
Кумранската община (социален живот и учение) - разработка
Мистиката като последна степен на религиозното преживяване - есе
Пледоария на невинността (Йов 9 и 10 гл.) - разработка
Световният съвет на църквите - изследване
Кратък преглед на петдесятната мисиология - изследване
Отношението на османците към християнството - изследване
Синкретизмът в българските празници и обичаи - изследване
Растежът на протестантската църква в България - изследване
Богословието на греха, закона и смъртта (Римляни 1-8 гл.) - изследване
Изповедите на Августин Блажени - реферат
Апология на християнството от Тертулиан - реферат
Обзор на антропологията - изследване
Разликата между вината и срама - реферат
Зрялост, старост, смърт и кризи - реферат
Смисълът в живота - реферат
Общуването с другите - реферат
Теоцентрично консултиране - разработка
Божият план за предбрачните взаимоотношения - разработка
Пасторско консултиране - статия
Водно кръщение - брошура
За живота, бремеността, раждането и безплодието - тематичен индекс
Перлата на търпението - проповед от Чарлз Спърджън
А според вас кой съм аз? - проповед
Постъпвай според новото си естество! - проповед
Изкупление - статия
Омилостивение - статия
Новорождение - статия
Оправдан - статия
Примирен - статия
За нашите грехове - статия
За да знаете - статия