Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Пледоария на невинността - Йов 9 и 10 гл.
Въведение
Google

1. Въведение

Един от най-големите проблеми, които остава неразрешим пред богословската мисъл, както и пред обикновения човек е незаслуженото страдание.

Трудно ни е да разберем защо въпреки, че Бог, който е добър, справедлив, и за Който е писано, че контролира всичко на Земята, съществува зло, което доминира? Той не е ли по-силен от него? Не може ли да го възпира? Защо допуска необясними трагедии над цели народи и над отделната личност?

Книгата Йов се докосва до тези въпроси. Универсалността на третираната проблематика е явна, както от самата книга3, така и от заключенията на богословите. H.L.Ellison4 е един от тях. Той казва: “Поемата е толкова богата в своята мисъл, толкова широка в своя обсег, че много от човешките преживелици, и тяхната загадъчност са отразени в нея”.5

Древния патриарх, като истински мъдрец се опитва да намери причината. Той е един от праведниците на тоя свят, които в агонията на безпричинното си страдание пита: Защо? И той задава този въпрос не на кой да е, а на Самия Бог. Настоявайки, че е невинен, той се опитва да се защити. Двете глави на книгата Йов, които са обект на настоящето есе са озаглавени от п-р Вениамин Пеев “Пледоария на невинността”.

Съдържание | Напред