Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > 4-те състояния на човека

БЪЛГАРСКА БИБЛЕЙСКА АКАДЕМИЯ “ЛОГОС”

ЕСЕ НА ТЕМА
“ЧОВЕКЪТ И 4ТЕ МУ СЪСТОЯНИЯ В БИБЛИЯТА”

ДОМАШНО ЗАДАНИЕ ОТ ДАНАИЛ РАДКОВ
КЪМ КУРСА “СИСТЕМАТИЧНО БОГОСЛОВИЕ” 2ра част
ПРЕПОДАВАТЕЛ КРЕК ШЕПАРД

СОФИЯ, НОЕМВРИ 1998

“Ето, това само намерих, че Бог направи човека праведен.
Но те изнамериха много измишления”
Еклесиаст 7:29

Съдържание

1. Въведение

2. Човекът
2.1 Същност
2.2 Дихотомия и Трихотомия
2.3 Произход
2.3.1 Еволюция
2.3.2 Сътворен от Бога
2.3.3 По Божии образ и подобие

3. 4те състояния на човека
3.1 Преди грехопадението
3.1.1 В хармонична връзка с Бога
3.1.2 Божия управител над Земята

3.2 След грехопадението
3.2.1 Последствията от греха
3.2.1.1 Страх, срам, съвест
3.2.1.2 Онаследяване на вината
3.2.2 Загубен ли е божия образ?

3.3 След спасението
3.3.1 Новорождение, изкупление,осиновление

3.4 Вечна участ
3.4.1 Възкресение и съд
3.4.2 За християнина
3.4.3 За нехристиянина

4. Заключение

5. Библиография

Напред

 

 
ь!