Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Дева Мария

“Почитанието към Дева Мария от православно гледище”

критичен анализ от Данаил Радков

“Православното християнство е живот в Христа и общение с Неговата Пречиста майка; Вяра в Христа като Син Божий и в Божията майка; любов към Христа, която е неотделима от любовта към Божията майка. Който не почита Мария, не познава и Исуса Христа, и вярата, която не включва почитание на Божията майка, е различна от църковната вяра, от църковното християнство”.1

1. Въведение
2. Имена на Мария
3. Рождението на Мария
4. Приснодевство на Дева Мария
5. Успението на Мария
6. Мария в православната литургия
7. Молитви към Мария
8. Богородица с Младенеца
9. Дева Мария в Библията
10. Мястото на Мария в християнския живот и опитност
11. Критически анализ на образа на Мария
12. Заключение
Библиография
Бележки

Напред