Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Предбрачни взаимоотношения
ВИСШ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ
ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВ ПРОЕКТ НА ТЕМА

“Божият план за предбрачните взаимоотношения на младежи над 16 години в църквата”

Задание за допълнителни кредити по християнско образование по индивидуалния план за завършване на дипломанта
НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Милчо Ангелов
ДИПЛОМАНТ: Данаил Радков

София, юли 2001

Съдържание

1. Въведение

2. Методология на урока и аудиторията му

3. Целта на предбрачните взаимоотношения

4. Предбрачните взаимоотношения и традиционния морал

5. Чистотата и предбрачните взаимоотношения в Библията

6. Ролите на съпрузите в брака

7. Използване на помощни материали
7.1. Видео
7.2. Снимки и карикатури
7.3. Поезия
7.4. Прероръчване на странична литература
7.5. Интернет източници
7.5.1. Christian Educators Association International
7.5.2. Opportunities Among Neglected Youth
7.5.3. Family Resources and Support
7.5.4. Religion-Education titles listing

8. Заключение

9. Библиография

10. Приложения
10.1. Приложение #1
10.2. Приложение #2
10.3. Приложение #3

Бележки

 

 
а