Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Възгледът за Божието слово у реформаторите
ВИСШ ЕВАНГЕЛСКИ БОГОСЛОВСКИ ИНСТИТУТ – СОФИЯ
ОБЕДИНЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Курсов проект от Данаил Цветанов Радков на тема:

“Възгледът за Божието слово у реформаторите”

към курса: "Богословие на Реформацията"
Преподавател: п-р маг. Евгений Найденов

Ноември, 2001г., София

”Всички неща, трябва да се решават на базата на онова, което Бог ни разкрива в Своето свято Слово”1

Лутер

Съдържание

1. Въведение

2. Божието слово у предвестниците на Реформацията

2.1. Пиер Валдо и Валденците
2.2. Джон Уиклиф и Лолардите
2.3. Уилям от Окам и Номиналистите
2.4. Еразъм Ротердамски и Хуманистите

3. Божието слово у реформаторите

3.1. Мартин Лутер
3.2. Жан Калвин
3.3. Мено Симонс

4. Екзегетиката на реформатирете

5. Проповядването на реформаторите

6. Заключение

7. Библиография

Бележки

Напред