Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Синкретизмът в българските празници и обичаи
БЪЛГАРСКА БИБЛЕЙСКА АКАДЕМИЯ “ЛОГОС”

ЕСЕ НА ТЕМА:

“СИНКРЕТИЗМЪТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ”

ОТ ДАНАИЛ ЦВЕТАНОВ РАДКОВ, СТУДЕНТ - III курс

ДОМАШНО ЗАДАНИЕ КЪМ КУРСА: “КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ”
ПРЕПОДАВАТЕЛ: ВЕНИАМИН ПЕЕВ

СОФИЯ, Декември 1998

”Християнската черква не би могла да излезе победителка от борбата против езическия култ, ако не бе сама възприела всичко във вяра и обред, вкоренено у народа. Съкровеното на душата не се променя като някаква дреха. Старите жертвени светилища са могли да бъдат затворени, култът насилствено отстранен: старата вяра обаче е била неизкоренима, тя се е отливала по най-естествен начин в нови форми, подчинени на историческата необходимост, без да се гледа дали свещениците са я насърчавали по мъдра политика, или само търпели… И без капитулация победеният е оставал по свой начин победител”1

Херман Узенер2

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Въведение

2. Българските празници и обичаи

3. Що е синкретизъм

4. Причините за синкретизма

5. Синкретизъм в празниците, обичаите и християнството

5.1 Празници в чест на библейски герои
5.2 Коледа
5.3 Други народо-християнски празници

6. Заключение

Библиография

Бележки

Напред