Начало > Креда, разработки, басни > Разработки > Тертулиан
XXI.
Google

XXI.

Връзката на християнството с юдаизма. Християнството е основано върху най-древните юдейски документи, но се отличава от юдаизма. "Въпреки младостта си, ние не сме съгласни с юдеите, нито относно въздържанието от определени храни, нито относно празничните дни, нито относно самото образование, нито общността на името" (п-ф 2, стр. 38). Схващането за Бога е едно. Христос е Бог, а не простосмъртен. Юдеите са привилегировани да бъдат Божи народ, да имат Закона, да бъдат водени от Него, но сега са се възгордели и отклонили от Божия закон, и затова са "разпръснати, скиталци, лишени от родното слънце и небе, те бродят по свето без предводител - човек или Бог" (п-ф 5, сшр39). На тях им е предизвестено за Христос, Той е Божи син.

Връзката на Христос с Бог и Божия Дух, за девственото зачатие:

12. Когато лъчът се отделя от слънцето, той е част от цялото. Но слънцето ще присъствува в лъча, защото той му принадлежи, и същността не се отлъчва, а се излъчва, както светлината се запалва от светлина. Материята-майка остава непокътната и ненакърнена, макар че разпределя свойствата си по много разклонения.

13. И тъй това, което произлиза от Бога, е и Бог, и Син на Бога, и двете заедно. Духът, произлизащ от духа, и Богът, произлизащ от Бога, е различен от тях по размер, второстепенен по звание, но не и по положение. Той не се отлъчи, а се излъчи от първоизточника си.

14. Този лъч на Бога, слязъл, както винаги в миналото се сказваше в една девица и, въплътил се в утробата й, се ражда като човек, съчетан с Бога. Плътта, създадено от Духа, се храни, расте, говори, учи, действува - тя е Христос….

Има две пришествия на Христос: Първото, "когато той се яви в принизения вид на обикновен човек", и второто "когато при свършека на света ще дойде в цялото си величие и силата на Отца, и ще разкрие Своето Божество" (п-ф 15, стр.40). Юдеите не ги различават, но все още очакват едно могъщо пришествие на Месия, въпреки че Христос засвидетелствува Месианските си атрибути, като вършеше чудеса и знамения.

Юдеите и Христос. Те го предават на разпятие, съдят пред Пилат Понтийски, които събития сам Исус е предрекъл, както и пророците преди него. Още за Разпятието и смъртта, и природните явления свързани с тях. Окачествени от Тертулиан като световно събитие, което е записано в летописите на римляните. Пазенето на гроба то стражата. За възкресението, камъка, празния гроб - преповтаря Евангелието. Проповядването на учениците. Гоненията при Нерон.

Христос като посредник:

"Заявяваме, при това открито заявяваме, разкъсвани и окървавени от вашите изтезания, оповестяваме: "Почитаме Бога чрез Христос". Смятайте го за човек ако щете, но именно чрез него, Бог пожела да бъде опознаван и почитан".

(п-ф 28, стр. 42)

Назад | Съдържание | Напред