Начало > Тълкувание на Новия Завет > Том III: От Посланието до Галатяните до Откровението
Глава 5
Google

Глава 5.

Без цитат. Цитат от: .

1 И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре и отвън запечатана със седем печата.

2 И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас: Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?

3 И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, * не можеше да разгъне книгата нито да я гледа.

4 И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа.

5 Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата."

6 И видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии духове, разпратени по цялата земя.

7 И то дойде та взе книгата из десницата на седящия на престола.

8 И когато взе книгата, четирите живи същества и двадесетте и четири старци паднаха пред Агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши пълни с темян, които са молитвите на светиите.

9 И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ

10 и направил си ги на нашия Бог царство и свещеници; и те царуват на земята.

11 И видях и чух глас от много ангели около престола и живите същества и старците; (и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди):

12 и казваха с висок глас: Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение.

13 И всяко създание, което е на небето, на земята и под земята и по морето и всичко що има в тях, чух да казват: На Този, Който седи на престола, и на Агнето да бъде благословение и почит, слава и господство, до вечни векове.

14 И четирите живи същества казаха: Амин! И старците паднаха, та се поклониха.
 

Ст. 1. Книга, - книгата на човешката съдба, особенно книгата на бъдещите опитности на църквата изложени в пророчествата, които се съобщават. Тази книга е в Божиите ръце. Само Той знае съдържанието й. Тя е във вид на свитък, запечатан на седем отделни части. Разпечатването на всеки печат отваря всяка последваща част. Запечатана във всичкото си съдържание.

Ст. 2,3. Само всеведещество би могло да разтвори съдържанието на този запечатан свитък. Никое сътворено разумно същество не би посмяло да се приближи до престолът, и да вземе свитъкът от ръката на Всевишният, и да го отвори и разгласи. Никой не е достоен да стори това. Изречението “нито на небето, нито на земята, нито под земята”, означава цялата вселена.

Ст. 4. Йоан плакал поради несбъдването на великата си и благословена надежда. Било му обещано откровение; а сега се вижда, че няма да му се даде.

Ст. 5,6. Лъвът, който е от Юдовото племе. Христос е произлязъл от племето на Юда (Евр. 7:14). Умирящият Яков оприличил Юда на лъв (Бит. 49:9). Истинният Лъв победил силите на тъмнината, и можал да вземе книгата и да я отвори. – Давидовият корен. Тука се представя, че Христос произлезъл от Юдовото племе и родът на Давид, и надвил чрез смирение и страдание. Това се представя още по-живо от промяната на символът в ст. 6 от лъв на Агне. Агнето има белези, че е страдало смърт, но се намира в самата среда на престолът посред четирите животни и старците, които са наоколо. То има седем рога, които показват съвършенна сила, и седем очи, които означават съвършенно зрение. Виж. Зах. 3:9, 4:10, където на Йеова се приписват седем очи, които се казват, че тичат през цялата земя. Както седемте светила огнени пред престолът (гл. 4:5) представляват осветляващият, откриващият, и зло-пояждащият Дух, който се намира в Божеството, така и седемте очи на Агнето представляват същият Дух в седмократното Му съвършенство произхождащ от въплътеният Изкупител. Агнето Божие, принесено в жертва за греховете на света, възкресено от мъртвите, и възвишено да седи от дясната страна на Бога и да бъде във всичко Глава на църквата си, е достойно и достатъчно чрез божественните си свойства и човешко съчувствие и отношения да стои посред блясъкът на горящият престол, и да съобщава от Върховното Величие даровете и откровенията си на човеците. Виж. гл. 1:11.

Ст. 7-14. Агнето (десният крак на когото вероятно взима образ на човешка ръка) взима книгата от отворената ръка на Всесвятия и Всеведущ Бог. Завчас се виждат четирите животни, символите на всичките Божии дела, че се покланят и славословят. Старците, като представители на всички светии, падат пред Агнето и се покланят, и възпяват песен на признателност и хвала за дето са били изкупени чрез кръвта му. Китарите и златните чаши с темян в ръцете им са образни, и се споменават да направят описанието по-впечатлително. Всички вярващи в Христа се присъединятат с тази песен. Никой няма да влезе в небето, който не обича тази песен и не я пее от все сърце. – Безбройни множества от ангели стоят около престолът; и тези които са най-близо до него (изкупените светии от земята са по-близо до него от ангелите) пеят с тях задружно и възхищенно: “Достойно е закланото Агне”, макар и да не могат да кажат “за нас”, защото те се радват най-много за това, което е било направено за човека (Лк. 15:10); и най-сетне, цялото творение се описва, че се присъединява с това велико пеение и славословие за човешкото изкупление, и за проявлението, което щяло да стане чрез някога си разпънатиян, а сега тържествуващ и прославен, Спасител.

Назад | Съдържание | Напред