Въведение

Хвалението и поклонението в църква са Библейски обосновани. Пишещия тези редове се е питал дали мястото, което заемат в съвременото евангелско богослужение е оправдано, и си е отговорил положително чрез откровението на Светия Дух и множеството стихове в Стария и Новия Завет.

Целта на хвалението и поклонението е двупосочна. Първо да поканят Божието присъствие, и второ да подготвят сърцето на човека за среща с Него.

Песните, които се използват за хваление и поклонение, трябва да бъдат мелодични, за да въздействат върху духа. Да са подходящи за пеене от всички, да насърчават всички да се включват. Съдържанието им трябва да говори, проповядва, насочва към вечните истини. Стилът трябва да бъде разнообразен, за да може да посрещне специфичните нужди на събранието.

Настоящия сборник (който е в постоянен процес на обновяване), е подбран според горепосочените принципи. Той може да послужи на водачи на хваление, на любители – музиканти, както и на всеки, който иска да ги пее. Включва както традиционни химни, така и песни от стиловете Prise and Worship и Modern Worship. Песни, които са вдъхновявали нашите предци, които съпътстваха съживлението в България през 90те., други, които вдъхновяват младите вярващи днес. Това издание е снабдено със специални напътствия За водача на хваление, както и с Школа за китара.

Песните са форматирани във вид готов за поставяне на трансперанта или да се излъчва през мулти-видео проектор. Всяка песен има свой номер. Всички имат препоръчителна тоналност, която е подбрана, така че да е удобна и за мъжете и за жените. Подредени са в съдържание по азбучен ред.

Въпреки, че заглавието е “Български християнски песни”, присъстват и песни от етноси, представени у нас, както и с мотиви от националния ни фолклор.

Сборника е свободен от авторски права, и е предназначен да достигне възможно най-много хора.
 
14.01.2006
София
Данаил Радков
водач на хваление

Назад | Съдържание | Напред