1

Хава нагила /3 ве мишмахат /2
Хава неранена /3 ве мишмахат /2

Уру, уру ахим
Урахим белевсамеях /4
Урахим /2
Урахим белевсамеях

 

Слава и почит /3 на Господа /2
Слава на Господа /3 Исус Христос /2

Исус, Исус е цар
С радостни сърца ще пеем
С радостни сърца ще хвалим /2
С радостни /2
С радостни сърца на Теб хвала

Назад | Съдържание | Напред