3

И Духът, и невястата
Казват “Дойди!”
Ти, който чуваш
Кажи “Дойди!”
И който е жаден
Да дойде и той
Да пие даром
От живата вода!

Алилуя! Славен Бог си Ти /4

Назад | Съдържание | Напред