4

Само Бог дава мир съвършен
Страхове, безпокойства няма в мен

Този мир за света е необясним
Този мир, съвършен
Аз живея щастливо всеки ден

Назад | Съдържание | Напред