5

Нов народ възкръсва днес в България!
С щурм напред /2 завинаги /2

Воюва Бог за Своя народ /2
Воюва Господ Бог за народа Си днес /2

Врагът ни знае Господ, че воюва
Той [:воюва за народа си /2

Назад | Съдържание | Напред