6

Преди във Витлеем
звезда огря небето, през деня и нощта
И ангели запяха:
“Роди се Спасител на земята”
Дойде очакван Той от бедни хора
отрудени от тежкия живот
Дойде Той, като светлина в сърцето
Отвори се за мен небето

И всички хвалеха Бога
На земя и небе ехтеше слава /2

Че роди се Спасител от Бога /2

Назад | Съдържание | Напред