20

1. Агьовлес ме гельом
ан ди църква, Исусе /2

Исусе, Исусе
прости манге, Девла ту /2

2. Бари сила дилянма
туке Девла, служинав /2

Исусе, Исусе …

3. Бари айся ме чорав
туке Девла, служинав /2

Исусе, Исусе …

4. Гав гавестар ме пирав
то алав те, славина /2

Исусе, Исусе …

5. И накрая ме мангав
туса Девла, те авав /2

Исусе, Исусе …

Назад | Съдържание | Напред