21

1. Мангав те дикав /2
амаре Девле, е Исусе /2

Туке Исусе, гиля гилябав
гиля романе девликане /2

2. Мангав те пирав /2
амаре Девлеса, е Исусеса /2

Туке Исусе …

3. Ко дрома пирав, тут ме молинав
Кана на аве, ту амен те ле /2

Туке Исусе …

Назад | Съдържание | Напред