26

Аз се реших да следвам Господа /3
Нивга назад /2

Мнозина тръгват, но пак се връщат /3
Но аз ще следвам Господа

Света лежи зад мен
Кръста стои пред мен /3
Нивга назад /2

Исус ще дойде и ще ме вземе /3
С Него вечно на небе

Назад | Съдържание | Напред