29

1. Велики и чудесни, са твоите дела
Господи, о Боже, Боже Всемогъщий
[:Праведни и истинни са [:Твойте пътища /2
Царю на Царете, Цар на вековете /2

2. Кой не ще се бои, от името Ти Господи
и да го прослави, защото Ти Си свят
[:Понеже всички народи ще дойдат
и ще се преклонят пред Теб
защото се явиха Твойте праведни съдби/2

Отк. 15:3,4

Назад | Съдържание | Напред