43

1. Господи, Ти Си казъл
да даваме жертва на хвала
Господи, Ти Си казал
когато сме утеснени, да хвалим Теб
в небесни места, в небесни места

Стоиш високо Ти
с правда и любов, Ти управляваш
На трон от светлина
царуваш до века
и щит си Боже мой, около мен

2.Господи, Твойто слово
за нас е едничка надежда
във този свят, толкоз студен
Господи, Твоите думи
са жива вода в сърцето и светлина
във мрачния ден, във мрачния ден

Сред грижи и проблеми
със поглед устремен
към твоята слава
Заставам преклонен
пред Твоето лице
целувам Те с любов
Спасителю мой

Назад | Съдържание | Напред