49

1.Над всяка сила, над всяка власт
Над всичко живо, сътворено до дега
Над всяка мъдрост и знание в човека
Ти бе тук, създавайки света

2.Над всяко царство, над всеки трон
Над всяко чудо, познато на света
Дори и цялото богатство на земята
не може днес със Теб да се сравни

Разпънат бе, положен в гроб студен
Ти умря, отхвърлен и презрян
Като роза, стъпкана в пръстта
Ти взе срама, вместо мен
Над всичко си

Назад | Съдържание | Напред