51

Amazing grace! How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind, but now I see

1.О, колко чудна благодат
Спасителна за мен
Изгубен бях, намерен съм
Бях сляп, но виждам днес

2.Научи ме да се боя
Премахна моя страх
Прекрасна бе таз благодат
Кога повярвах аз

3.През много скърби, грижи, страх
Преминах в този свят
Но тази чудна благодат
Ме води у дома

4.Бог обеща на мен добро
И в Него вярвам аз
Мой щит и дял ще бъде Той
Докле живея аз

5.И аз ще бъда вечно там
Изкупен Божи син
Исус ще хваля с благодат
Безкрайно много дни

Назад | Съдържание | Напред