53

1.Заради мен остави славата си в небеса
Заради мен дойде да страда на света
Заради мен изрече вечните си словеса
Спасителна надежда имам в Христа

Слава на Спасителя, алелуя /2

2.Заради мен понесе хули и бичуване
Заради мен и чашата на скръб изпи
На кръв потта му се превърна в Гетсимания
Заради мен на кръст пострада и умря

Слава на Спасителя, алелуя /2

3.Със мощ възкръсна
И възнесе се Той при Отца
И продължава да се моли там за мен
Исусе, вярвам затова води ме смело Ти
За да ти служа вярно тук през всички дни

Слава на Спасителя, алелуя /2

Назад | Съдържание | Напред