55

1.Исусе, Спасител
Кой е подобен на Теб
Всеки ден всичко във мен
Ще хвали чудесата ти

2.Утеха, закрила
Пастир на мойто сърце
Идвам с дух и истина
Да се преклоня пред Теб

Нека да пее земята хвала
слава и почит на Бога Отца
Планини и морета ще се преклонят
Пред звука на името Ти
Пея със радост за Твойте дела
Завинаги в мен си излял любовта
Нищо не може със Теб да се сравни

Назад | Съдържание | Напред