59

1.Тиха нощ, свята нощ
цяла земя е в тишина
виж Витлеемската светла звезда
мъдреци води от чужда страна
[:гдето Христос се роди /2

2.Тиха нощ, свята нощ
песен сега на похвала
ангели пеят със радостен глас
вест за спасен’е донасят до нас
[:ето Спасител дойде /2

3.Тиха нощ, свята нощ
цяла земя пей с веселба
Богу во вишните да се даде
слава и почит отвсякъде пей
[:мир за всегда на земя /2

Назад | Съдържание | Напред