62

1. Как прекрасно, чудно е навън,
Кат Божествен сладък сън
По лазурните простори там
Слънцето е радост нам

Ей, повява нежно тих ветрец
по полята китни кат венец

Туй направи Господ Сам,
да доставя радост нам /2

2.Облачета бели, пухкави
носят се по синеви
Сладкопойни птички с нежен глас
възхваляват наший Спас

Аромати, благовоние
се разливат в изобилие

Туй направи Господ Сам,
да доставя радост нам /2

3.Планините и пустините
Нивите, ливадите
Долините и градините
Пък и океаните

И реките и горите вси
са на Този, Който ни спаси

Туй направи Господ Сам,
да доставя радост нам /2

4.Как да Те не хваля, Боже мой
зарад сладкия покой
Как да Те не любя, Боже Свят
Кат ми даваш мир в тоз свят

Ще Ти пея аз догде съм жив
даже пътя ми да е трънлив

Туй направи Господ Сам,
да доставя радост нам /2

Назад | Съдържание | Напред