63

1. Ето ни във молитвата сега
за да стигнем до Исус
Ето ни със песен и любов
да прославим Господа

Слава, с Духът Си ни изпълвай
да бъдем святи, както Ти си свят
Слава, на Отеца наш сега
че даде Теб, Исусе
като жертва за греха
за да бъдем ний спасени там
за да бъдем ний със Теб в светлина

Слава на Отеца
слава на Отеца наш, слава
Слава на Отеца
слава на Отеца наш, слава

2. Моля те, докосни ни всички тук
със любов и доброта
Изпълни ни нежно с радостта
както Ти си обещал

Слава, с Духът Си …

Слава на Отеца …

Исус

Назад | Съдържание | Напред