64

1.Тоз свят не е мой дом, тук само пътник съм
Богатствата ми са далече в небеса
Спасителят зове, нас горе в небе
Аз не се чувствам тук, в този свят у дома

О, Господи друг нямам като Теб,
Какво ще правя щом
небето не е мой дом
Спасителят зове, нас горе в небе.
Аз не се чувствам тук в този свят у дома

2. Очакват ме аз знам, светиите в небе
Грехът ми е простен, ах, колко съм блажен
Но ще ме вземе Той, при него в небе
Аз не се чувствам тук в този свят у дома

О, Господи …

3.В небесната страна, вечно ще бъдем ний
светиите в Христа ще пеем – “победа”
И песни на хвала се носят в небеса
Аз не се чувствам тук в този свят у дома

О, Господи …

Назад | Съдържание | Напред