65

Ти си верен Господи, аз на Тебе уповах
Мощен Бог и вечният Отец
Твойто слово верно е, както Ти си обещал
Словото ти трае вечно Боже

Ти си верен, верен
Твойта милост няма край
И даже този свят да не съществува веч
Ти си чуден Бог, Цар велик, мощен си
Бог Йеова – “аз съм който съм”

Назад | Съдържание | Напред