66

Душата ми тихо уповава на Господа
Той е мое прибежище, и канара моя /2

Уповавайте на Него
Изливайте сърцата си пред него /2

Назад | Съдържание | Напред