70

Не нам Господи не нам /2
но на Товоето име дай /2 слава

Зарад Твоята верност
зарад Твоята милост /2

Назад | Съдържание | Напред