71

Свят е /3 Бог
Бог на сила и мощ
Земя и небе се прекланят
пред славата му /2

Осанна /2
Слава на Спасителя

 

Holy, holy, holy Lord,
God of power and might.
Heaven and earth are filled
With your glory.

Hosanna, hosanna
In the highest!
Hosanna, hosanna
In the highest!

Назад | Съдържание | Напред