73

1. Живата вода нека тече през мен
Духа Свят да ме изпълва всеки ден
Във всяко начинание насочвай моя ум
мой защитник Си, затуй аз Теб зова

Исус, мой, Исус – Исус, Исус (Татко небесен)
Отец, мой, Отец – Отец, Отец (Святи Душе)
Душе, мой, Душе – Душе, Душе

2. Душе Святи, Ти изпитай ме сега
дръж ме близ’ до Тебе в любовта Твоя
с нежна ласка към дома ме ти води
там далеч от скърби, страхове, сълзи

Исус …

3. Дай живота си Исусу днес и ти
Довериш ли се, ще те освободи
Нека Той да те насочва към дома
Ще шивееш с Него тук и в’вечността

Исус …

Назад | Съдържание | Напред