76

1.Аз ще пея за Исуса
за любовта Му към мене
Как на кръста ме изкупи
и кръвта Си Той проля

Слава, слава, алилуя
Слава, слава, алилуя
Слава на Исуса слава
Сега и през вечността

2.О, Спасителю любими
със сила, мъдрост обдари ме
За да мога да живея
и Те хваля всеки час

Слава, слава алилуя . . .

3.За мене радост, смисъл, щастье
си Ти тука на земята
Помогни ми и в небето
да те славя вечно аз

Слава, слава алилуя . . .

Назад | Съдържание | Напред