78

1.Ощ сега ела да бъдеш ти омит
Във пресвятата кръв на Христа
Сал на Него уповай – ще бъдеш чист
И ще станеш по-бял от снега

Във кръвта на Христа
Бил ли ти омит от греха (Алилуя!)
Дали дрехите твои, са без петна
Бил ли си ти омит във Кръвта?

2.Дали ходиш всекидневно със Христа
Бил ли си ти омит във Кръвта?
Дали Нему се надяваш ти всегда
Бил ли си ти омит във Кръвта?
Във кръвта на Христа …

3. Ще ли бъдат бели дрехите твои
Във пришествието на Христа?
Ще ли си готов в небе да влезеш ти?
Бил ли си ти омит във Кръвта?
Във кръвта на Христа …

4. Свойте грешни дрипи вече недей кри
Но омий се в кръвта на Христа
Пълна прошка има, само се смири
И омий се сега във Кръвта
Във кръвта на Христа …

Назад | Съдържание | Напред